Политика за 30 минут

Йоана отнема 30 минути от времето за готвене на. - MasterChefНазвание книги: Политика за 30 минут
Страниц: 188
Год: 2013
Жанр: Историческая

Выберите формат:
Выберите формат скачивания:

fb2

431 кб Добавлено: 01-янв-2018 в 09:01
epub

718 кб Добавлено: 01-янв-2018 в 09:01
pdf

2,5 Мб Добавлено: 01-янв-2018 в 09:01
rtf

759 кб Добавлено: 01-янв-2018 в 09:01
txt

667 кб Добавлено: 01-янв-2018 в 09:01
Скачать книгуО книге «Политика за 30 минут»

До 3 учебни дни в една учебна година въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя до класния ръководител;4.

До 7 учебни дни в една учебна година с предварително разрешение на директора на училището въз основа на мотивирано писмено заявление от родителя, в което подробно се описват причините за отсъствието.

При необходимост в училище ще бъдат изпращани мобилни екипи ресурсни учители, психолози, логопеди, педагогически специалисти за подкрепа на децата със специални образователни потребности.


Ще има помощник на учителя - определен от директора координатор, както и обща и допълнителна подкрепа за всички деца, включително и тези в риск да отпаднат от училище.


Както децата със затруднения в обучението, така и децата, които не знаят български език, ще получават допълнителни часове, включително и през лятото.


Но и допълнителна подкрепа, защото и за тях има риск да изостанат с обучението, докато ходят на олимпиади, състезания, гастроли и др., е предвидено в наредбата.

С новата наредба се увеличават възможностите за допълнително обучение по учебен предмет и за консултации на децата и учениците.


Перейти к следующей книге

Комментарии

  • Хороший романчик! Можно было бы и про подружек написать, может так и будет! Спасибо автору!Applause

  • Ну что сказать - понравилась мне эта часть как и первая, импонирует мне такой сюжет и главные герои. Хотя в этой части романа главные герои предстают перед нами совершенно другими людьми. Блэр такая вся дрянь превращается в недолюбленную, Ронан такой весь

Оставить отзыв